Vesper onsdag i stille uke

Vesper lest av Hege. Hentet fra boken Tidebønnene Volum II utgitt på St. Olav Forlag. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212

Vesper lest av Hege.

Hentet fra boken Tidebønnene Volum II utgitt på St. Olav Forlag.

Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212

Vesper onsdag i stille uke
Broadcast by