Vesper | Hellige Eystein

Vesper lest av Hege
Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Vesper | Hellige Eystein
Broadcast by