Vesper | Apostelen Paulus omvendelse

Vesper lest av Hege.
Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.
Vesper | Apostelen Paulus omvendelse
Broadcast by