Til Vår Frues pris - Den salige Jomfru Marias fødsel

Den salige Jomfru Marias fødsel
Hør Eli lese msgr. Torbjørn Olsen sin preken fra boken Til Vår Frues pris – Kirkeårets Mariafester utgitt på St. Olav Forlag, til minnedagen for Den salige Jomfru Marias fødsel


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.
Til Vår Frues pris - Den salige Jomfru Marias fødsel
Broadcast by