Laudes onsdag i stille uke

Laudes lest av Hege. Hentet fra boken Tidebønnene Volum II utgitt på St. Olav Forlag. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212

Laudes lest av Hege.

Hentet fra boken Tidebønnene Volum II utgitt på St. Olav Forlag.

Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212

Laudes onsdag i stille uke
Broadcast by