Laudes | Apostelen Paulus omvendelse

Laudes lest av Hege.
Laudes lest av Hege.

Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Laudes | Apostelen Paulus omvendelse
Broadcast by