Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth

Hør Eli lese msgr. Torbjørn Olsen sine prekener fra boken Til Vår Frues pris – Kirkeårets Mariafester utgitt på St. Olav Forlag. I dag feirer vi festen Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth

Hør Eli lese msgr. Torbjørn Olsen sine prekener fra boken Til Vår Frues pris – Kirkeårets Mariafester utgitt på St. Olav Forlag.

I dag feirer vi festen Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth

Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
Broadcast by