Impuls fra Katarinahjemmet - onsdag i stille uke

Hver dag i den stille uken nærmer vi oss Herrens oppstandelse med en impuls fra søstrene på Katarinahjemmet. i dag er det sr. Anne Bente Hadland OP som holder impulsen.

Hver dag i den stille uken nærmer vi oss Herrens oppstandelse med en impuls fra søstrene på Katarinahjemmet. i dag er det sr. Anne Bente Hadland OP som holder impulsen.

Impuls fra Katarinahjemmet - onsdag i stille uke
Broadcast by