Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor

Hør Eli lese msgr. Torbjørn Olsen sine prekener fra boken Til Vår Frues pris – Kirkeårets Mariafester utgitt på St. Olav Forlag. I dag feirer vi den salige Jomfru Maria, Kirkens mor

Hør Eli lese msgr. Torbjørn Olsen sine prekener fra boken Til Vår Frues pris – Kirkeårets Mariafester utgitt på St. Olav Forlag.

I dag feirer vi den salige Jomfru Maria, Kirkens mor

Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
Broadcast by