2. Lesning matutin - Tirsdag den stille uke

2. Lesning matutin lest av Ingunn. Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.

2. Lesning matutin lest av Ingunn.

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.

2. Lesning matutin - Tirsdag den stille uke
Broadcast by