2. Lesning matutin - Skjærtorsdag

2. Lesning matutin lest av Ingunn. Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.

2. Lesning matutin lest av Ingunn.

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.

2. Lesning matutin - Skjærtorsdag
Broadcast by