2. Lesning matutin palmesøndag

2. Lesning matutin lest av Ingunn. Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.

2. Lesning matutin lest av Ingunn.

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.

2. Lesning matutin palmesøndag
Broadcast by